V-Folder

Økt informasjonsbehov

Vi i Norsk Etikett har brukt mye tid
på å utvikle vår egen "boketikett"; V-folder

Etiketten består av fire sider og åpnes som en bok. Det betyr at det er mer plass til å få frem budskapet på, selv på små overflater. Viktige ingredienser i å bygge en merkevare, kan blant annet være å;

  • fremstå som innovativ
  • være opptatt av forbrukeren og gi økt matlyst ved å
    • gi forslag på serveringstips
    • informere om andre produkter i serien
  • kontinuerlig informere om hvilke fordeler ditt produkt har

Målet er at forbrukeren føler at produsenten er opptatt av å forbedre sitt produkt til fordel for kunden.

Det å kunne informere om produktets bruksområder, kan bety at forbrukeren opplever at han blir satt mer pris på. Dette kan gjøres ved f.eks komme med menyforslag, eller gi tips som gjør at forbrukeren blir mer kjent med produktet. En slik kommunikasjon kan være med på å bygger lojalitet til merket.

Vi i Norsk Etikett kan, ved hjelp av vår designavdeling, bidra sammen med våre kunder i denne prosessen.

Det å kommunisere at en bryr seg om sine kunder er viktig. V-Folder kan bidra til å fremheve produktet, og dermed gi deg økt oppmerksomhet.

Norsk Etikett System AS
Fabrikkveien 13
4323 Sandnes
Telefon 51 60 40 40
Telefax 51 60 40 41
E-post: firma@norsketikett.no