Produksjon

Norsk Etikett har en moderne maskinpark som består av brede UV-flexopresser. For å oppnå en effektiv produksjon er organiseringen av selve prosessen avgjørende. Ved å redusere kompleksiteten i produksjonen økes effektiviteten. Det at vi har fire identiske trykkpresser betyr at kompetansen som den enkelte trykker opparbeider er relevant for de andre. Hevingen av kompetansenivået blant alle, øker derfor raskere.

Alle jobber kan trykkes på alle maskiner, og verktøy som stanser og klisjéer passer. Kostnadene for verktøy og klisjéer blir vesentlig redusert ved at vi har standardisert vår teknologi.

Laminatet som vi trykker på, er også ferdig skåret i bredder når det kommer til vårt lager. Det at vi har en standardisert bredde på 333 mm, gjør at mengden av laminat og kapital som bindes i lager reduseres.

Ved standardisert produksjonsutstyr, har vi alle muligheter til å optimalisere produksjonen og være så kostnadseffektiv som mulig. Det er en garanti for at våre kunder vil bli tilbudt konkuransedyktige priser, uten at våre marginer blir redusert. Lønnsomhet og investeringer er en forutsetning for at vi også i fremtiden kan være en samarbeidspartner, som kan tilby konkurransedyktige priser.

Integrering av ferdiggjøring av etikettene i samme prosess som trykking har vært en viktig satsning for Norsk Etikett.

Norsk Etikett System AS
Fabrikkveien 13
4323 Sandnes
Telefon 51 60 40 40
Telefax 51 60 40 41
E-post: firma@norsketikett.no