Historie

Med bakgrunn i at det var få eller ingen etikettprodusenter som virkelig hadde kundens behov i fokus, ble Norsk Etikett etablert på Skedsmokorset utenfor Oslo av Håkon Bergsland, Frode Reppenhagen og Terje Johnsen i januar 1998.

Norsk Etikett hadde umiddelbart suksess og omsatte allerede de første 8 månedene for 5 millioner kroner. Fra alle ansatte ble det lagt igjen mye blod, svette og tårer for at Norsk Etikett skulle bli en aktør for det norske markedet., og i 2003 nådde vi en omsetning på 28 millioner kroner. I en periode med lite arbeidsledighet og høy vekst hadde vi mange forskjellige "innom" i Norsk Etikett i denne perioden, men stammen av disse er med oss fortsatt.

På grunn av den sterke veksten måtte vi etterhvert finne oss nye lokaler våren 2004. Frode Haaland var kommet inn som aksjonær senhøsten 2003, og ble ansatt som daglig leder 1. februar 2004. Det ble utover denne våren klart at det riktigste å gjøre var å flytte all produksjon til Rogaland, og da stammen av produksjonsfolkene valgte å flytte med ble dette besluttet. Fredag 30. april 2004 ble dørene så lukket på Skedsmokorset.

Allerede 3. mai ble dørene på nytt åpnet, da på Sandnes utenfor Stavanger. Her har Frode Haaland så blitt den største aksjonæren og Håkon Bergsland samt en del mindre aksjonærer har valgt å selge seg helt ut. Under nytt tak har så Frode Haaland utviklet selskapet videre sammen med Terje Johnsen, Frode Reppenhagen og alle de andre, vel så viktige, medarbeiderne til å være landets mest innovative etikettprodusent. Og i 2011 nådde vi en ny milepele ved å omsette for over 50 millioner kroner.

Norsk Etikett System AS
Fabrikkveien 13
4323 Sandnes
Telefon 51 60 40 40
Telefax 51 60 40 41
E-post: firma@norsketikett.no