Bedriftskultur

Norsk Etikett ønsker å bli oppfattet som ”den trivelige etikettfabrikken” - og det forplikter. Det å starte og forme en bedriftskultur når selskapet er ungt er en forutsetning for at prosessen skal kunne lykkes.

Hvilke verdier skal være fundamentet vi skal bygge en bedriftskultur på? For oss i Norsk Etikett er det å bli satt pris på. Følelsen av å være viktig for laget. Det har med utvikling av selvbildet og troen på seg selv. Dette skaper trygghet som er viktig for å lykkes i sitt arbeid.

Gjensidig tillit, respekt og likeverd betyr at vi alle spiller på det samme laget. Vi skal utvikle kollektiv samhandling, hvor det er laget Norsk Etikett vi er mest opptatt av og ikke hvem som "dribler "mest og lager flest mål. Alle kan ikke ha den samme rollen, men alle er viktige på sin måte for at laget, helheten skal fungere.
Er en opptatt av laget, er en også opptatt av å bidra til at de andre på laget lykkes. Det er denne samhandling mellom de ansatte som skal bygge en ”team-spirit” som skal gjøre Norsk Etikett til den ”beste” leverandør av selvklebende etiketter i Norge.

De verdier som vi skal bygge vår bedriftskultur på,
og som skal gi oss som arbeider i Norsk Etikett ”den gode følelsen” er:

  • bli satt pris på
  • gjensidig tillit og respekt og
  • bidra til at kollegaene lykkes i sitt arbeid
Norsk Etikett System AS
Fabrikkveien 13
4323 Sandnes
Telefon 51 60 40 40
Telefax 51 60 40 41
E-post: firma@norsketikett.no