Om Norsk Etikett

Norsk Etikett - den trivelige etikettfabrikken

Det som betyr mest for oss er at de ansatte trives og at våre kunder synes det er enkelt og trivelig å gjøre forretninger med oss. Trivsel på arbeidsplassen resulterer i motiverte medarbeidere som igjen betyr effektivitet og lønnsomhet.

For at våre kunder skal oppleve at det er enkelt og trivelig gjøre forretning med oss, må vi ha ansatte som er kunnskapsrike og som kan løse de etiketteringsutfordringer våre kunder møter. Enkelt betyr det at våre leveranser kommer raskt og sikkert til våre kunder den dagen eller uken som vi har bekreftet.
For å klare dette må vi investere i kapasitet som gir kortere leveringstid. Kort leveringstid gjør det enkelt å handle med oss.

Hastesaker vil alltid være noe vi må forholde oss til. Vi kan planlegge mye, men våre kunder møter strengere krav fra sine kunder og utsettes for stadig kortere leveringstider. Dette må vi forholde oss til hvis vi skal gjøre det enkelt for våre kunder.

Norsk Etiketts ambisjoner er å være en ledende aktør i det norske
markedet for selvklebende etiketter.
Vi ønsker å være din beste samarbeidspartner på etiketter ved å levere: raskt, pålitelig, sikkert.

Det er minst tre grunner for at Norsk Etikett skal være din samarbeidspartner.
Øke ditt salg, redusere dine kostnader og gjøre det enkelt og trivelig å handle med oss. Våre kunder skal få "Den gode følelsen".

Norsk Etikett System AS
Fabrikkveien 13
4323 Sandnes
Telefon 51 60 40 40
Telefax 51 60 40 41
E-post: firma@norsketikett.no